Fatարպ աքաղաղ, մինետ և չամա

6899

Ես նստեցի նրա վրա և այս երեխան ծծեց իմ հսկայական առնանդամը: Նա լիզեց նրան նրբորեն, և ես այնքան կենսուրախ էի, որ ես դեմքով անցքով անցա: